tirsdag 22. november 2011

Sanitet...

... var det jeg en gang skulle utdanne meg til gjennom førstegangstjenesten. Sånn ble det ikke. Men det ble lotter og kanskje etterhvert blir jeg instruktør innen sanitet. Det er i hvert fall målet.

1 kommentar: