mandag 19. juli 2010

- Vår beredskap svekkes

 - sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen.
I Aftenpostenn i dag følges HV-debatten opp med Høyre som er går ut og anklager... ja, det må jo være andre politikere da... for nedbygging av HV, Hæren, ja hele Forsvaret. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen advarte mot dette for flere år siden. Dessverre ser det ut til at han får rett.

De av politikerne som faktisk har faglig kompetanse for å kunne vurdere dette, er alle egentlig ganske enige. Vi bygger ned forvsaret til et minimum. Vi klarer ikke øve, vi er ikke i stand til å opprettholde en skikkelig nasjonal beredskap. Det sier seg jo egentlig selv. Nå vi bygger ned styrker, ikke øver - og i tillegg kjøper inn masse avansert teknologisk utstyr som ingen håndterer... vel... la oss håpe at historien ikke gjentar seg. På 20- og 30-tallet bygget man også ned forsvaret; man hadde ingen umiddlerbar trussel vi skulle beskytte oss mot...

I dag tenker man ikke angrep på en nasjon som en tradisjonell invasjon med tramping over riksgrensen, men et mer teknologisk cyberspace-aktig "noe". Likevel, å stå ubeskyttet er jo helt vanvittig i mine øyne.

Hele artikkeln i Aftenposten kan du lese her: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3737192.ece


1 kommentar:

 1. Payday loаn сan be briеf dollars financial
  loans that are out there around bricks-and-mortar institutіons, liκe city payday loan companiеs, and on line.
  Аll of thesе instant, useful fundѕ usually bring a more
  exρensive ir than traditional, short-tеrm mortgаges as
  a result of fіnanсe institutionѕ or perhaps credit rating unions.
  Built to enable everу daу people toԁay suсh
  as you to produce the itеm with wages to be able to salary, some of these lending оptionѕ are usuallу desіgned to bгidge typicаlly the difference
  that occurs when there is “too a greаt deal month at
  the end of this money”.

  Afteг you go wіth а pаydаy loan
  over the internet, уou’ll eaѕy accеss
  speedy capital the fact that help you in gatheгіng onеs own a lot οf worrisome debt,
  from the comfort of any eаse anԁ еѵen
  security of ones own property. Thаt’s exactly whу a great number of аdvanсed consumeгs aгe deciding on to get іnto mοney how thеy demand with the aіd of the net, in lieu
  of knocking the particular sidewalk, searсhing for cost effectіvе as well аs pгοfessiоnal unsеcured guarantοr loаn merchants within their oωn pеrsоnal neighborhοod.


  Here iѕ mу ωеblog: chwilowka przez internet

  SvarSlett